2020 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Değerlerinin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: 27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 76 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Açıklamalar

Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca "vergi değeri", mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin VUK hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır.

27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 76 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

2019 ve önceki yıllarda mükellef olanların bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 oranında artırılması suretiyle bulunacaktır.

2020 yılı itibariyle mükellef olacaklar için emlak vergisi değerlerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

Ek-  Emlak Vergisi Kanunu ​Genel Tebliği (Seri No: 76)​​

Saygılarımızla,