2019 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar ve Vergi Tarifesi Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet: 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 50 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ve vergi tarifesi açıklanmıştır.

Açıklamalar

Veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları(VİVK Md. 4) 2019 yılı için aşağıdaki gibidir.

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

Ayrıca, 01/01/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız (VİVK Md. 16)  surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

MatrahVergi Oranı (%)
Veraset Yoluyla 
İntikallerde
İvazsız 
İntikallerde
İlk - 290.000 TL için110
Sonra gelen - 700.000 TL için315
Sonra gelen - 1.500.000 TL için520
Sonra gelen - 2.700.000 TL için725
Matrahın - 5.190.000 TL'yi aşan bölümü için1030

 
Ek- Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

Saygılarımızla,