2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet:  2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklanmasına rağmen motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 15,9 olarak belirlendi.

Açıklamalar

1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi( 31.12.2017 tarihinden(bu tarih dahil) önce tescil ettirilenler)

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 8. maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.6-1-2019.jpg(I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW'ı geçmeyenler 1. satırında,

b) 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler 2. satırında,

c) 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler 3. satırında,

d) 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler  4.satırında,

e) 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler 5. satırında,

f) 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler 6. satırında,

g) 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler 7. satırında,

h) 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler 8. satırında,

ı) 240 kW'ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilecektir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (01.01.2018 tarihinden(bu tarih dahil)  itibaren tescil ettirlenler)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.6-2-2019.jpgSadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 70 kW'ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW'ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25'i oranında,

(I) sayılı tarifenin "2- Motosikletler" başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW'ı geçen fakat 15 kW'ı geçmeyenler bu bölümün 1. satırında,

b) 15 kW'ı geçen fakat 40 kW'ı geçmeyenler bu bölümün 2. satırında,

c) 40 kW'ı geçen fakat 60 kW'ı geçmeyenler bu bölümün 3. satırında,

d) 60 kW'ı geçenler bu bölümün  4.satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilecektir.

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.6-3-2019.jpg(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

6-4-2019.jpg

Ek- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51)

Saygılarımızla,