2019 Yılında Uygulanacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınması Gereken Özel İletişim Vergisi Tutarı Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet: 31 Aralık 2018 tarihli ve 3. Mükerrer Resmi Gazete'de 17 Seri No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, Gider Vergileri Kanun'un 39. maddesinin 3.fıkrasına ilişkin açıklamalara yer vermektedir.

Açıklamalar

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)  yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 65,00 TL olacaktır.

Ek- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

Saygılarımızla,