2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet:  2019 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 23,73) kullanılmak suretiyle 82 ve 83  Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

Açıklamalar

31.12.2018 tarih ve 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 82 ve 83 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak yeniden tespit ve ilan edilmiştir.

Ek 1- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

Ek 2- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

Saygılarımızla,