2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 19 Şubat 2019Özet: 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 767 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

2019 Yılı Yatırım Programı'ndaki 2.964 projeye ilişkin bazı bilgiler açıklanmıştır. Buna göre; 105,6 milyarı dış kredi olmak üzere proje toplam tutarının 977,8 milyar lira, 71,2 milyarı dış kredi olmak üzere 2018 yılı sonu kümülatif harcama tutarının 409,2 milyar lira, 6,6 milyarı dış kredi olmak üzere 2019 yılı başlangıç ödeneği tutarının 65,4 milyar lira olduğu açıklanmıştır.

Ek- 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 767)​

Saygılarımızla,