2019 Ülke Bazlı Raporlama (CbcR) beyanı ve & 2020 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Süresi olan 30.06.2021 yaklaşıyor

Yayınlanma Tarihi: 28 Mayıs 2021Bilindiği üzere 2019 yılı Ülke Bazlı raporların beyan süresi 31.12.2020 tarihinden Nihai Ana Merkezi  Türkiye’de olan Çok Uluslu Gruplar için 31.03.2021; Nihai Ana merkezi yurtdışında olan Çok Uluslu Gruplar için 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatmanın nedeni Türkiye’nin de  taraf olduğu “Ülke Bazlı Raporlama (Yetkili Makam Anlaşması (CBC MCAA) kapsamına aktivasyonu tamamlanan ikili bilgi değişimi anlaşmalarının sayısının söz konusu uzatma tarihi itibariyle artmasının beklenmesidir.

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında bülten tarihi itibariyle aktivasyonları tamamlanan 55 ülke otomatik bilgi değişimi kapsamında Türkiye ile Ülke Bazlı Rapor değişimi yapacaktır. Türkiye’de 46 ülke ile bilgi değişimi yapacaktır.  OECD’nin resmi internet sitesinde yer alan ülkelerin sayısında günden güne artış olması beklenmekte olup, 30 Haziran 2021 tarihi olan uzatma süresi sonuna kadar taraf olan  ülkeler ile aktivasyonlarının tamamlanması beklenmektedir.

Nihai ana merkezi Avusturya, Lichtenstein, Singapur, gibi ülkeler olan şirketlerin ise uzatma süresi sonuna kadar aktivasyonlarının tamamlanmaması durumunda, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 özel hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ülke bazlı raporların , 30 Haziran 2021’e kadar ülke bazlı raporu hazırlamak ve BTRANS aracılığı ile ülke bazlı raporu idareye XML formatında ibraz etmesi gerekecektir.  Yine Güney Kıbrıs ve Katar’da nihai ana merkezi olan Türk Şirketlerinin de 2019 ülke bazlı raporlarını İdareye sunmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki paragraftaki örnek ülkeler olan MCAA tarafı ülkeler dışında kalan Amerika ile değişim halen tamamlanmayan ikili anlaşmalar kapsamında yapılacağından dolayı; 30 Haziran 2021’e kadar sözleşme yürülüğe girmez ise yine 2019 Ülke Bazlı Raporunun İdareye beyan edilmesi gerekmektedir.  

2019 hesap dönemi henüz tam olarak neticelenmemiş dahi olsa da, 2020 hesap dönemine ilişkin ülke bazlı bildirim formunun idareye verilmesi gerçeği atlanmamalıdır. Tebliğ’de belirtilmiş olduğu üzere Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeler tarafından; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı le hesap dönem hakkındaki bilgileri, her yıl, raporlanacak hesap dönemin takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi gerekecektir.

2020 hesap dönemi ile ilgili olarak aynı çok uluslu işletmeler grubunun konsolide grup geliri 2019 hesap dönemi için 750 milyon Euro veya üzerinde olması durumunda 2020 hesap dönem için ülke bazlı rapor hazırlanacak ve 2021 yılı sonuna kadar İdareye elektronik ortamda sunulacaktır.

Bilgi değişimi yapılacak ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm

Tebliğ’e ilişkin link aşağıda yer almaktadır.

https://www.gib.gov.tr/node/145168

Saygılarımızla,