2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları İlan Edildi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2018Özet: 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) yayımlanmıştır. 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 484 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

Açıklamalar

1/1/2018 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanun'un 5 ve 6'ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

  1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

mtv-1-1.JPG
mtv2.JPG

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

mtv3.JPG

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

mtv4.JPG
197 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Ek- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)​

Saygılarımızla,