2017 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı İlan Edildi

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2016Özet: 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 474 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisinin yeniden değerleme oranı 2016 yılı için %3,83 olarak tespit edilmiştir.

Açıklamalar

  • Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)  yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınmaktadır.

  • Söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

  • 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için %3,83 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 01.01.2017 tarihi itibarıyla 47,00 TL olarak uygulanacaktır.

Ek- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,