2017 Yılı İçin Maktu Harç Tutarları ve Emlak Vergi Değerleri Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 26 Aralık 2016Özet: 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete'de Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Bu Karar; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30'uncu, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun mükerrer 138'inci maddeleri uyarınca maktu damga vergisi ve harç tutarları, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29'uncu ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun'un geçici 1'inci maddeleri uyarınca, maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  • 488 Sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

  • 492 sayılı Kanun'a bağlı tariflelerde yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

  • 1319 sayılı Kanun'un 29. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2017 yılına ait bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı, yeniden değerleme oranı (%3,83) olarak tespit edilmiştir.

Karar 01.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Ek- Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,