2016 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2016Özet: 2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 olarak tespit edilmiştir.

Açıklamalar:

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 13.07.2016 tarih ve 41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde;  2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,​

Ek- 2016 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler