2015 Yılı Vergi Levhalarının 31 Mayıs 2016’ya Kadar Alınması Gerekiyor

Yayınlanma Tarihi: 26 Mayıs 2016Özet: Vergi levhası bulundurma zorunluluğu kapsamında mükelleflerin 2015 takvim yılına ilişkin vergi levhalarını 31.05.2016 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. 


Açıklamalar: 

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi ve 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde vergi levhası alınmasına ve bulundurulmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır. İlgili düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 

Vergi Levhası Almak Zorunda Olanlar 

Aşağıda belirtilen mükellef grupları için vergi levhası alınması zorunludur. 

a.Gelir Vergisinde

1. Ticari kazanç sahipleri, 
2. Zirai kazanç sahipleri (GVK’nın 52/6. maddesinde belirtilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3. Serbest meslek erbabı, 
Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınması ve IV. bölümde belirtilen  yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulması gerekmektedir. 

b.Kurumlar Vergisinde

1. Anonim şirketler, 
2. Limited şirketler, 
3. Eshamlı komandit şirketler,

Vergi Levhalarının Alınması 

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarılmaktadır. 

Vergi levhaları sistem tarafından İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış mensup mensupları aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan'dan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs'tan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır. 

Bu çerçevede, 2015 yılına ilişkin bilgilerin yer aldığı vergi levhalarının 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar yazdırılması gerekmektedir. 

Vergi Levhasının Bulundurulması 

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya internet sitelerinde yayımlayabilirler. 

Vergi levhası almak zorunda olan mükellefler, ilgili vergi levhalarını iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere bulunduracaklardır. 

Vergi Levhasının Zamanında Alınmaması

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak zorunluluğunda oldukları yerlerde yapılan denetimlerde, bulundurma zorunluluğuna uyulmadığının tespit edilmesi halinde; her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bu ceza tutarı, 460 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2016 yılı için 210 TL olarak belirlenmiştir. 

Saygılarımızla,​