2014 Yılında 150.000 TL’den Az Satışı Olanlar 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil ÖKC Kullanacak

Yayınlanma Tarihi: 05 Ağustos 2016Özet: Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım mecburiyeti ve onaylanmasına ilişkin yayınlanan ve 466 seri no.lu V.U.K. Tebliği ile değişik 426 no.lu V.U.K. Tebliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150.000 TL’nin altında olanlar için 473 seri no.lu V.U.K Tebliği ile Yeni Nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıma başlama tarihi 01.01.2018 olarak güncellendi.


Açıklamalar:

15.06.2013 tarihinde 426 seri no.lu V.U.K. Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım mecburiyeti ve onaylanmasına ilişkin açıklamalar yayımlanmıştı. 25.12.2015 tarihinde yayımlanan 466 seri no.lu V.U.K. Genel Tebliği ile “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentlerinde yer alan kullanıma başlama tarihleri detaylandırılmıştı.

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler için yeni nesil ÖKC kullanımı 01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacak ifadesine yer verilmiştir. 473 seri no.lu V.U.K tebliği ile bu tarih 01.01.2018 olarak güncellenmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)