2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 10 Şubat 20222 no.lu KDV kapsamına giren işlemlere ait sonradan ortaya çıkan ödemelerin beyanameye yansıtılması konusunda Beyanname Düzenleme Programında güncellleme yapılmıştır.

2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi - Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim - İşlem Türü seçmeli alanına "106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler" eklenmiştir. Ayrıca Ekler bölümünde, İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler ile ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin "Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler" tablosu oluşturulmuştur.

Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.