193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 6036 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 15 Eylül 202215.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6036 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler bültenimizde açıklanmıştır.

Buna göre, Karar ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerine “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Darphane Sertifikaları” ibaresi ile darphane sertifikalarından elde edilen kazançlarda tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.