1515 - TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2020Özet: TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye'de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir. Bu sayede, Türkiye'nin belirli alanlarda bilimsel ve teknolojik ilerlemeler kaydederek uluslararası bir çekim merkezi olması ve Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Bu program kapsamında;

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,

 • Bilimsel yorumların yapılması,

 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması,

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Desteklenecek öncelikli alanlar;

 • Makine-İmalat,

 • Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

 • Savunma, Uzay,

 • Enerji, Su,

 • Gıda ve Sağlık,

Olarak sıralanmıştır. Bu alanların dışında yapılan başvurular için Bilim Kurulu kararı gereklidir.

Başvuru için, adayların TÜBİTAK'a Niyet Beyanı sunmaları gerekmektedir. Niyet Beyanları olumlu değerlendirilen adaylar, Başvuru Formu doldurarak TÜBİTAK'a başvurmalıdırlar.

Programa başvuru için gerekli koşullar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Ar-Ge Laboratuvarı kurmak isteyen firmaların Türkiye'de sermaye şirketi şeklinde yapılanmış olmaları gerekir.

 • Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1,

 • Son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Başvurular tek başına yapılabileceği gibi, ulusal veya uluslararası ortaklar bulmak suretiyle de yapılabilecektir. Ortak kuruluşların başvuru için zorunlu olan kriterleri sağlaması zorunlu değildir.

Programın destek süresi 5 yıldır. Bu süre Yürütme Komitesi karar ve Başkanlık onayı ile 5 yıl daha uzatılabilmektedir.

Geri ödemesiz hibe şeklinde sağlanan destek oranı, destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75'i ile sınırlıdır ve bir takvim yılında sağlanan destek tutarı 10 Milyon TL'yi geçemez.

Destek kapsamına alınan gider kalemleri ise;

 • Personel Giderleri,

 • Danışmanlık Giderleri,

 • Geneler Giderler,

 • Başvuru Öncesi Destek,

şeklinde sıralanmıştır.

Değerlendirme süreci, başvuru şekli ve başvuru belgelerine www.tubitak.gov.tr/1515 internet adresi üzerinden ulaşabilmek mümkündür.