11.03.2020 Tarihinden Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Talep Edilmesi Halinde 1 Yıla Kadar İlave Süre Verilebilecek

Yayınlanma Tarihi: 11 Mayıs 2020Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 Sayılı Karar 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklik ile ilgili karara geçici 14. madde eklenmiştir.

Açıklamalar

İlgili madde hükmüne göre; 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin yatırımlardan Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayanlar için talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecek, İlgili madde aynı kararın geçici 6. maddesi ile birlikte uygulanamayacaktır.            

 “GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve ile bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek-  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)

Saygılarımızla,