1 No’lu KDV Beyannamesi, 2 No’lu KDV Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi Hakkında E-Beyanname Duyuruları

Yayınlanma Tarihi: 02 Şubat 20241 No’lu KDV Beyannamesi, 2 No’lu KDV Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi Hakkında E-Beyanname Duyuruları

01.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Dijital Vergi Dairesi internet sayfasında E-Beyanname duyuruları bölümünde yapılan 1 No’lu KDV Beyannamesi, 2 No’lu KDV Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi hakkında çeşitli duyurulara aşağıdaki bölümde yer verilmiştir;

 

“1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliğine İlişkin Duyuru

1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde sehven hatalı tutar beyan edilmesini engelleyebilmek amacıyla Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren üç yeni kontrole başlanmıştır.

Yapılacak kontroller:

1. İthalde Ödenen KDV

İndirimler bölümündeki “İndirimler” tablosunda yer alan “110-İthalde Ödenen KDV” bölümüne yazılan tutarın kayıtlarımızla kontrolü beyan aşamasında da yapılmaya başlanmıştır. Bu bölüme yazılan tutarın, Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ilgili dönemdeki ödeme tutarını aşmaması gerekmektedir.

2. Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel

Sonuç Hesapları bölümünde yer alan “Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” alanına yazılan tutar kontrolü yapılırken, bankalardan temin edilen POS cihazları kullanılarak yapılan satışların tutar bilgisinin yanı sıra Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nden (TÖDEB) temin edilen veriler de kullanılmaya başlanacaktır. İlgili alana girilmesi gereken tutar bankalar tarafından bildirilen POS verileri ile TÖDEB tarafından bildirilen veriler toplamından az olmamalıdır.

3. 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Düzenlemeler

7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Buna istinaden, İndirimler bölümündeki İndirimler tablosunda yer alan “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” alanının adı “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” olarak değiştirilmiştir.

Bu bölümde “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” seçeneği ile indirim yapan mükelleflerin “Ekler” bölümüne yeni eklenen “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim” tablosunu doldurması gerekmektedir.

2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk eden vergiye ilişkin ödemenin yukarıdaki tabloda “İade Dosyasından Mahsup Talep Edildi” seçeneğiyle yapıldığının beyan edilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilen iade talep dilekçesine ait mahsup talebi listesinde 2 No.lu KDV Beyannamesinin tahakkukunun verildiği vergi dairesi, vergilendirme dönemi, vergi türü (4017 vergi türü seçilmeli) ve tutarının açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

Duyuru Tarihi 01.02.2024 – Dijital Vergi Dairesi / Duyurular / E-Beyanname

2 No.lu Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Beyannamesine İlişkin Duyuru

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması sırasında sistemsel kontroller yapılacaktır.

Buna istinaden Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin vergi kodu 4017 olarak değiştirilmiştir. Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen vergilerin tahakkuk ve tahsilatı “4017 – KDV Tevkifatı” vergi türü üzerinden yapılacaktır.

Duyuru Tarihi 01.02.2024 – Dijital Vergi Dairesi / Duyurular / E-Beyanname

III Sayılı Listeye (Tütün Mamulleri ve Makaron) İlişkin ÖTV Beyannamesinde Değişiklik

27/12/2023 tarihli ve 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Beyanname Düzenleme Programında, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için verilecek ÖTV 3B beyannamesinde yer alan bazı tütün mamullerinde 01.01.2024 ila 03.01.2024 tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere özel tüketim vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları güncellenmiştir.”

Duyuru Tarihi 01.02.2024 – Dijital Vergi Dairesi / Duyurular / E-Beyanname

Söz konusu duyurulara https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#4 bağlantısından erişebilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.