07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Yapılan Bazı Düzenlemelere Bültenimizde Yer Verilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 202307 Temmuz 2023 Tarihli ve 32241 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlananan Cumhurbaşkanı Kararları ile Yapılan Bazı Düzenlemeler

07 Temmuz 2023 Tarihli ve 32241 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlananan Cumhurbaşkanı Kararları ile;

vMal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan %18 KDV oranı, %20’ye çıkarılırken, (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan % 8 KDV oranı ise %10 olarak yeniden belirlenmiştir.

vTüketici kredilerinde BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltilmiştir.

vYolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 6.091,00 Türk Lirasından 20.000,00 Türk Lirasına çıkarılmıştır.

vSürücü Belgesi Harçları hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

vŞans oyunlarında vergi artışına gidilmiş, açıklanan karara göre şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak belirlenmiştir.

vGelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelere ilişkin detaylı bilgiler, aşağıda maddeler halinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Genel KDV Oranı %20 Olarak Belirlenmiş, %8 Oranında Uygulanan KDV İse %10’a Çıkarılmıştır.

7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan %18 KDV oranı, %20’ye çıkarılırken ,(b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan % 8 KDV oranı ise %10 olarak yeniden belirlenmiştir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde yapılan değişiklikler, düzenleme öncesi ve sonrası olmak üzere aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Düzenleme Öncesi

Düzenleme Sonrası

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir.

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 20

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 10

olarak tespit edilmiştir.

İlgili Karar, yayımını (7 Temmuz 2023) izleyen üçüncü gün olan 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10'dan %15'e Yükseltilmiştir

7345 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, tüketici kredilerine uygulanan BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerine ilişkin 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin düzenleme öncesi ve sonrası hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Düzenleme Öncesi

Düzenleme Sonrası

ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden % 10,

ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden % 15,

 

İlgili düzenleme, Kararın yayım tarihi olan 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere, yayımı tarihinde (7 Temmuz 2023) yürürlüğe girmiştir.

Şans Oyunlarında Vergi 2 Kat Artırılmıştır

7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile göre şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak yeniden belirlenmiştir.

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “Şans oyunları vergisi” başlıklı 6.maddesi’nin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikler, düzenleme öncesi ve sonrası hali ile aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Düzenleme Öncesi

Düzenleme Sonrası

(4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10'dur.

(4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20'dir.

 

Düzenleme, Kararın yayım tarihi olan 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmıştır

7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile, payları Borsa İstanbul’da işlem görmeyen tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat uygulamasından geri dönülmüş, sadece payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yapılan değişiklik ile birlikte payları Borsa İstanbul’da işlem görmeyen şirketler için %15 oranında tevkifat uygulaması yeniden uygulamaya başlanacaktır

Cumhurbaşkanı Kararı ile, 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Düzenleme Öncesi

Düzenleme Sonrası

(6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararınıyla eklenen fıkra; Yürürlük: 14.02.2023)

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.

 

 

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.

Düzenleme, Kararın yayım tarihi olan 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere, yayımı tarihinde (7 Temmuz 2023) yürürlüğe girmiştir.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı 6.091,00 Türk Lirasından 20.000,00 Türk Lirasına Çıkarılmıştır.

7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlenmiş, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 6.091,00 Türk lirasından 20.000,00 Türk lirasına çıkarılmıştır.

Düzenleme, Kararın yayım tarihi olan 7 Temmuz 2023 tarihini izleyen gün olan 8 Temmuz 2023 günü yürürlüğe girecektir.

Sürücü Belgesi Harçları Hariç Olmak Üzere, Tarifelerde Yer Alan Ve 2023 Yılında Uygulanan Maktu Harç Tutarları (Maktu Ve Nispi Harçların Asgari Ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) %50 Oranında Artırılmıştır.

7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlenmiş, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

Düzenleme, Kararın yayım tarihi olan 7 Temmuz 2023 tarihini izleyen gün olan 8 Temmuz 2023 günü yürürlüğe girecektir.