Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (EYT Kanunu) TBMM’de kabul edilerek kanun haline geldi.

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2023Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (EYT Kanunu) TBMM’de kabul edilerek kanun haline geldi.

EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olabilmek için; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamak ve SSK’lılar için işe başlama tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlamış olması gerekmektedir. Bağ-kur ve Emekli Sandığı için kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 7200 prim günü, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık ve 9000 prim günü şartlarını sağlamış olmaları halinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabileceklerdir.

İlk etapta 2 milyondan fazla kişinin bu düzenlemeden etkileneceği, sonraki aşamalarda ise bu sayının 6 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Çalışanlar öncelikle kanunun resmi gazetede yayınlanmasını beklemelidir. İşçi aktif olarak sigortalı çalışıyorsa, işten ayrılışını yapmalı, sonrasında emekli aylığı için E-Devlet üzerinden, iadeli taahhütlü posta yolu ile yada bizzat kuruma başvurarak müracaat etmelidir. Aylıklar takip eden ayın başından itibaren hak edilecektir. Mart ayında yapılan başvuru, Nisan ayından itibaren emekli aylığını hakketmeyi sağlayacaktır.

Çalışan - işveren dengesinde EYT düzenlemesinden kurumlar, bütçe ve yetenek yönetimi açısından ciddi ölçüde etkilenebilir. Bu süreçte prim yükü, kıdem tazminatı yükü, teşviklerden yararlanamama, tecrübeli çalışan kaybı gibi problemlerle karşılaşılması mümkün. Şirketlerin bu dönüşüm yolcuğunu optimum şekilde yönetmek için hem finansal hem de organizasyonel etkileri de baz alan stratejik bir yol haritası oluşturulması kritik önem taşıyor.