Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sağlanan devlet desteği süresi uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 202221/12/2021 tarihinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinde yapılan değişiklikle; kalfalık yeterliğine sahip 12. sınıf mesleki eğitim merkezi öğrencilerine net asgari ücretin yarısından aşağı ücret ödenemeyeceği kararlaştırılmıştır.


İşletmeler tarafından stajyer öğrencilere, çıraklara veya kalfalara ödenen ücretlerin, belirli bir kısmı çalışan sayısı dikkate alınarak İşsizlik Sigortası Fonundan işletmelere ödenmektedir. Öğrencilere ödenecek en az ücretin 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri İşsizlik Fonundan işletmelere ödenmektedir.

05.01.2022 tarih 31710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; işletmelere yapılacak ödeme süresi, 2021-2022 yılından geçerli olmak üzere beş eğitim öğretim yılı uzatılmıştır. Bu durumda 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuna kadar işletmeler bu ödemeden yararlanabilecektir.