Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Süresi Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2020Covid-19’un etkilerinden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle işgücü piyasasına sağlanan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin süreleri 23.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre uzatılmıştır.

3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işverenler, 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurabileceklerdir.

Bilindiği üzere, 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 1 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle devam eden işyerleri için ise, uzatılan kısa çalışma ödeneği, bitiş tarihinden itibaren iki ay süreyle 31/12/2020 tarihini geçmeyecek şekilde uzatılmıştı.

3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; yukarıda bahsedilen her iki işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, uzatılan iki aylık süreden başlamak üzere 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,