Deprem Bölgesindeki İllerimize İlişkin SGK Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 10 Şubat 2023Deprem Bölgesindeki İllerimize İlişkin SGK Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

Bilindiği üzere, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Meydana gelen deprem sebebi tarihi itibarıyla belirtilmiş olan illerde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet eden sigortalılar 06.02.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun’un 91. maddesi kapsamına alınmıştır. Buna göre;

-          06.02.2023-30.04.2023 tarihleri arasında her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurum’a verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

 

-          06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

 

-          Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.08.2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

 

-          Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31.08.2023 olarak dikkate alınacaktır.

 

-          Kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31.08.2023 olarak belirlenmiştir.

 

-          Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

 

 

İlgili SGK duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.