2022 Yılı İkinci Dönem için Belirlenen Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Bazı Tutarlar

Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 2022Asgari Ücret Tespit Komisyonu 01.07.2022 tarihinde aldığı iyileştirme kararı ile 2022/07 – 2022/12 dönemleri için uygulanacak asgari ücreti günlük 215,70 ₺ olarak belirlemiş olup karar, 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanmıştı. İlgili karar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2022/13 sayılı “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar” konulu Genelge ile beraber asgari ücrete bağlı değişen tutarlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

2022 yılının Temmuz ayından itibaren geçerli olan asgari ücret ilk belirlenen asgari ücrete göre
%29,31 oranında artış göstermiş olup, net asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

Brüt Aylık Asgari Ücret

6.471,00 ₺

SGK Primi İşçi Payı (%14)

905,94 ₺

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

64,71 ₺

Kesintiler Toplamı

970,65 ₺

Net Asgari Ücret*

5.500,35 ₺

 

 

SGK Primi İşveren Payı (%20,5)

1.326,56 ₺

İşveren İşsizlik Sigorta Primi İşveren Payı (%2)

129,42₺

İşverene Toplam Maliyet

7.926,98 ₺

SGK Primi İşveren Payı – 5 Puanlık İndirim Alındığında (%15,5)

1.003,01₺

İşverene Toplam Maliyet – 5 Puanlık İndirim Alındığında

7.603,43₺

*31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna yapmış olduğu düzenlemeler gereğince 2022 yılının başından itibaren çalışanlardan asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi hesaplaması ile asgari geçim indirimi uygulamaları kaldırılmıştır.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Günlük SPEK matrahı alt sınırı

215,70₺

Günlük SPEK matrahı üst sınırı

1.617,75₺

Aylık SPEK matrah alt sınırı

6.471,00 ₺

Aylık SPEK matrah üst sınırı

48.532,50₺

 

Sigorta Primine Esas Kazançtan İstisna Olan Tutarlar

Yemek parası (günlük)

12,94 ₺

Çocuk yardımı – Çocuk başına ve en fazla 2 çocuğa kadar (aylık)

129,42 ₺

Aile yardımı (aylık)

647,10 ₺


 

4/a sigortalılarının (SSK) Prim Tutarları*

Tüm sigorta kollarına tabi asgari ücretli çalışanın işçi ve işveren payı dahil aylık toplam prim tutarı

2.426,63₺

İşverenin 5 puanlık indirimi bulunması halinde aylık toplam prim tutarı

2.103,08 ₺

    *Asgari ücret üzerinden

 

4/b Sigortalılarının (Bağ-Kur) Prim Tutarları (Tarımsal Faaliyetlerde Bulunanlar Hariç)

Günlük alt sınır

2.232,50 ₺

Günlük üst sınır

16.743,71 ₺

 

İş göremezlik ödeneği tutarları*

Yatarak tedavilerde günlük

107,85 ₺

Ayaktan tedavilerde günlük

143,80 ₺

*Asgari ücret alan sigortalılar için

 

İşsizlik ödeneği*

Alt sınır

2.588,40 ₺

Üst sınır

5.176,80 ₺

*Ayrıca Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.

 

Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılının ikinci yarısı için

Tavan

15.371,40 ₺

 

 

2022 - 03

 
5510 sayılı Kanunun 102. Maddesine göre bazı idari para cezası tutarları

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi (mahkeme kararı veya denetim elemanı tespiti halinde kişi başına)

12.942,00 ₺

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi

641,70 ₺

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmemesi / bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar (mahkeme kararı veya denetim elemanı tespiti halinde aylık)

19.413,00 ₺

İşyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar)

19.413,00 ₺

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi (kişi başına)

641,70 ₺

İstirahatli sigortalının çalışmazlık bildirimini hiç yapmama

3.235,50₺

İstirahatli sigortalının çalışmazlık bildirimini geç yapma

641,70 ₺

Defter belge ibraz etmeme (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar)

77.652,00₺

Ücret bordrosu geçersizliği / her ay için

3.235,50₺

Defter-kayıt geçersizliği /her ay için

3.235,50₺

İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmemesi

En az 6.966,00 ₺

En çok 20.898,00 ₺

 

Bilgilerinize sunarız,

KPMG SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

2022 - 03

 

İlgili Genelge’ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.