2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret ve Asgari Ücrete Bağlı Olan Bazı Değerler

Yayınlanma Tarihi: 11 Ocak 2022
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16.12.2021 tarihinde aldığı karar ile 2022 için uygulanacak asgari ücreti günlük 166,80 TL olarak belirlemiş olup karar, 17.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili karar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2022/01 sayılı “Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar” konulu Genelge ile beraber asgari ücrete bağlı değişen tutarlar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Brüt asgari ücret bir önceki yıla göre %39,87 oranında artış göstermiş olup, net asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

Brüt Aylık Asgari Ücret

5.004,00 ₺

SGK Primi İşçi Payı (%14)

700,56 ₺

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

50,04 ₺

Kesintiler Toplamı

750,60 ₺

Net Asgari Ücret*

4.253,40 ₺

 

 

SGK Primi İşveren Payı (%20,5)

1.025,82 ₺

İşveren İşsizlik Sigorta Primi İşveren Payı (%2)

100,08 ₺

İşverene Toplam Maliyet

6.129,9 ₺

SGK Primi İşveren Payı – 5 Puanlık İndirim Alındığında (%15,5)

775,62 ₺

İşverene Toplam Maliyet – 5 Puanlık İndirim Alındığında

5.879,70 ₺

       *31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna yapmış olduğu düzenlemeler gereğince 2022 yılının başından itibaren çalışanlardan asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi hesaplaması ile asgari geçim indirimi uygulamaları kaldırılmıştır.

Aylık ücreti 8.000,00 ₺ olan bir çalışan için hesaplama şu şekilde olacaktır:

Brüt Ücret

8.000,00 ₺

SGK Primi İşçi Payı (%14)

1.120,00 ₺

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

80,00 ₺

Gelir Vergisi Matrahı

6.800,00 ₺

Gelir Vergisi (% 15)

1.020,00₺

Asgari Ücretin Gelir Vergisi (4.253,40 X 0,15)

- 638,01₺

Ödenecek Gelir Vergisi

381,99 ₺

Damga Vergisi (% 0,00759)

60,72₺

Asgari Ücretin Damga Vergisi (5.004,00 X 0,00759)

-37,98₺

Ödenecek Damga Vergisi

22,74 ₺

Net  Ücret*

6.395,27 ₺

*Asgari ücrete kadar olan kısım gelir ve damga vergisinden istisna edilerek hesaplama yapılmıştır.

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Günlük SPEK matrahı alt sınırı

166,80₺

Günlük SPEK matrahı üst sınırı

1.251,00₺

Aylık SPEK matrah alt sınırı

5.004,00 ₺

Aylık SPEK matrah üst sınırı

37.530,00₺

Sigorta Primine Esas Kazançtan İstisna Olan Tutarlar

Yemek parası (günlük)

10,01 ₺

Çocuk yardımı – Çocuk başına ve en fazla 2 çocuğa kadar (aylık)

100,08 ₺

Aile yardımı (aylık)

500,40 ₺

 

4/a sigortalılarının (SSK) Prim Tutarları*

Tüm sigorta kollarına tabi asgari ücretli çalışanın işçi ve işveren payı dahil aylık toplam prim tutarı

1,876,50₺

İşverenin 5 puanlık indirimi bulunması halinde aylık toplam prim tutarı

1.626,30 ₺

    *Asgari ücret üzerinden

4/b Sigortalılarının (Bağ-Kur) Prim Tutarları (Tarımsal Faaliyetlerde Bulunanlar Hariç)

Günlük alt sınır

1.726,38 ₺

Günlük üst sınır

12.947,85 ₺

 

İş göremezlik ödeneği tutarları*

Yatarak tedavilerde günlük

83,40 ₺

Ayaktan tedavilerde günlük

111,20 ₺

*Asgari ücret alan sigortalılar için

İşsizlik ödeneği*

Alt sınır

2.001,60 ₺

Üst sınır

4.003,20 ₺

*Ayrıca Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.

Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılının ilk yarısı için*

Tavan

10.596,74 ₺

* Memur maaş katsayısı kesinleştikten sonra revize edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 102. Maddesine göre bazı idari para cezası tutarları

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi (mahkeme kararı veya denetim elemanı tespiti halinde kişi başına)

10.008,00 ₺

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi

500,40 ₺

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmemesi / bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar (mahkeme kararı veya denetim elemanı tespiti halinde aylık)

15.012,00 ₺

İşyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar)

15.012,00 ₺

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi (kişi başına)

500,40 ₺

İstirahatli sigortalının çalışmazlık bildirimini hiç yapmama

2.502,00₺

İstirahatli sigortalının çalışmazlık bildirimini geç yapma

500,40 ₺

Defter belge ibraz etmeme (bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar)

60.048,00₺

Ücret bordrosu geçersizliği / her ay için

2.502,00₺

Defter-kayıt geçersizliği /her ay için

2.502,00₺

İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmemesi

En az 6.966,00₺

En çok 20.898,00 ₺

 

Bilgilerinize sunarız,

KPMG SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

İlgili Genelge’ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.