Şubat ayında yayımlanan özelgeler

Yayınlanma Tarihi: 03 Şubat 2020Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak Şubat ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Özelgeler

#TarihAçıklamaYayın Tarihi
131.01.2020
Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması
Ocak 2020
210.12.2019
Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri 
Ocak 2020
327.01.2020
Ahşap yakma ile yapılan resim ve ahşap oyma sanatından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi
Ocak 2020
424.01.2020
Ödenmeyen SGK prim borcunun gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmayı etkileyip etkilemeyeceği hakkında Özelge 
Ocak 2020
524.01.2020
Özel teknede yat kaptanı ile diğer çalışanlara ödenen ücretten yapılan tevkifat
Ocak 2020
624.01.2020
Çeşitli sanat teknikleri kullanılarak yapılan "Osmangazi şerbet kaşığı" adlı eser çalışmasının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında Özelge
Ocak 2020
724.01.2020
İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçesi primlerinin vergi matrahına brüt olarak iblağ edilip edilmeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında Özelge
Ocak 2020
824.01.2020
Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı
Ocak 2020
923.01.2020
Geçici süre ile yurtdışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye'de ödenen ücretin vergilendirilmesi
Ocak 2020
1023.01.2020
Diğer ücretliye yapılan ücret ödemesinin ne kadarının gider olarak dikkate alınacağı hakkında Özelge
Ocak 2020
1123.01.2020
Bir projede çalışan personelin, kendi işvereninin projeden ayrılması ve aynı projede çalışmak üzere yeni işverenin gelmesi hususunun personel nezdinde işveren değişikliği olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında Özelge
Ocak 2020
1223.01.2020
Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı
Ocak 2020
1323.01.2020
Bilirkişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi
Ocak 2020
1423.01.2020
Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı hakkında Özelge
Ocak 2020
1520.01.2020
Mükellefin velayeti eşinde bulunan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında Özelge
Ocak 2020
1621.01.2020
AB çerçeve programları kapsamında finanse edilen projeye ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi
Ocak 2020

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olarak Şubat ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Özelgeler

#TarihAçıklamaYayın Tarihi
126.12.2019
325 sayılı Kanun gereği düzenlenen anlaşma belgesinin damga vergisi
Aralık 2019
223.12.2019
Site yönetimi tarafından yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi, damga vergisi ve belge düzeni
Aralık 2019
309.12.2019
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası
Aralık 2019
402.12.2019
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası
Aralık 2019
514.11.2019
Sözleşme Damga Vergisi
Kasım 2019
614.11.2019
Kambiyo senedi ile ödemesi yapılan sözleşmenin damga vergisi hakkında Özelge
Kasım 2019
713.11.2019
Damga Vergisi hakkında 61504625-155-E.55059  sayılı Özelge
Kasım 2019
813.11.2019
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası hakkında Özelge
Kasım 2019
912.11.2019
Organize Sanayi Bölgesi Tüzel kişiliğinin aldığı ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında Özelge
Kasım 2019
1007.11.2019
Damga Vergisi hakkında 92862618-010.01-3387 sayılı Özelge
Kasım 2019
1101.11.2019
Belediyeye Bağlı Şirketin SGK'ya Verdiği Sigorta Prim Bildirgelerinde ve Vergi Dairesine Verdiği Beyannamelerde Damga Vergisi Muafiyeti
Kasım 2019
1230.09.2019
Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı Damga Vergisi
Eylül 2019
1326.09.2019
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin Damga Vergisi 
Eylül 2019
1402.09.2019
Damga Vergisi hakkında 90792880-155.01.01.01[5026]-287961  sayılı Özelge 
Eylül 2019