Şubat ayında yayımlanan özelgeler

Yayınlanma Tarihi: 03 Şubat 2020Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak Şubat ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Özelgeler

Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması - 31.01.2020

Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri - 28.01.2020

Ahşap yakma ile yapılan resim ve ahşap oyma sanatından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi - 27.01.2020

Ödenmeyen SGK prim borcunun gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmayı etkileyip etkilemeyeceği hakkında Özelge - 24.01.2020

Özel teknede yat kaptanı ile diğer çalışanlara ödenen ücretten yapılan tevkifat - 24.01.2020

Çeşitli sanat teknikleri kullanılarak yapılan "Osmangazi şerbet kaşığı" adlı eser çalışmasının GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında Özelge - 24.01.2020

İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçesi primlerinin vergi matrahına brüt olarak iblağ edilip edilmeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında Özelge - 24.01.2020

Ev Hanımlarına Yaptırılan El İşçiliği ve Dikim İşi Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi ve Maskot Tesliminde Uygulanması Gereken KDV Oranı - 24.01.2020

Geçici süre ile yurtdışındaki grup firmasında görevlendirilen personele Türkiye'de ödenen ücretin vergilendirilmesi - 23.01.2020

Diğer ücretliye yapılan ücret ödemesinin ne kadarının gider olarak dikkate alınacağı hakkında Özelge - 23.01.2020

Bir projede çalışan personelin, kendi işvereninin projeden ayrılması ve aynı projede çalışmak üzere yeni işverenin gelmesi hususunun personel nezdinde işveren değişikliği olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında Özelge - 23.01.2020

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı - 23.01.2020

Bilirkişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi - 23.01.2020

Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı hakkında Özelge - 23.01.2020

Mükellefin velayeti eşinde bulunan çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında Özelge - 20.01.2020

AB çerçeve programları kapsamında finanse edilen projeye ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi - 21.01.2020

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olarak Şubat ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Özelgeler

325 sayılı Kanun gereği düzenlenen anlaşma belgesinin damga vergisi- 26.12.2019

Site yönetimi tarafından yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi, damga vergisi ve belge düzeni- 23.12.2019

Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası - 09.12.2019

Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası - 02.12.2019

Sözleşme Damga Vergisi - 14.11.2019

Kambiyo senedi ile ödemesi yapılan sözleşmenin damga vergisi hakkında Özelge - 14.11.2019

Damga Vergisi hakkında 61504625-155-E.55059  sayılı Özelge - 13.11.2019

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası hakkında Özelge - 13.11.2019

Organize Sanayi Bölgesi Tüzel kişiliğinin aldığı ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında Özelge - 12.11.2019

Damga Vergisi hakkında 92862618-010.01-3387 sayılı Özelge - 07.11.2019

Belediyeye Bağlı Şirketin SGK'ya Verdiği Sigorta Prim Bildirgelerinde ve Vergi Dairesine Verdiği Beyannamelerde Damga Vergisi Muafiyeti - 01.11.2019

Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımında ihale kararı Damga Vergisi - 30.09.2019

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin Damga Vergisi - 26.09.2019

Damga Vergisi hakkında 90792880-155.01.01.01[5026]-287961  sayılı Özelge - 02.09.2019