Ocak ayında yayımlanan özelgeler

Yayınlanma Tarihi: 29 Ocak 2020Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olarak Ocak ayında Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan özelgeleri ekte bulabilirsiniz.