YYS ve OKS Firmalarının, Gümrük Yönetmeliği 196/1-A Kapsamında GTİP’lerden Dökme Olarak Gelen Eşyaların İthalat İşlemlerinde Doğrudan kırmızı Hatta Sevk Edilmesini Sağlayacak Düzenleme Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2022 tarihli ve 74161287 sayılı GY 196/1-A Kapsamı Eşyanın Hat Yönlendirmesi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, Gümrük Yönetmeliği (GY) 196/1-a bendi kapsamında yer alan 27 (Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar) (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç), 28 (Flor, klor, brom ve iyot), 29 (Asiklik hidrokarbonlar) uncu fasılları ve 32.08 (Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler), 34.03 (Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar) ve 38.11 (Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar) tarife pozisyonlarında yer alan GTİP’ lerin dökme olarak gerçekleştirilenlerin ithalat işlemlerindeki havale hattının sarı hat olması halinde, ilgili gümrük idaresinde müzekkere yazılarak kırmızı hatta sevk edilmesi durumunun yarattığı zaman ve maliyet kayıpları ile iş yükünün önüne geçilmesi ve tüm idarelerde uygulama birliğinin sağlanmasını teminen YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkur işlemlerinin doğrudan kırmızı hatta sevk edilmesini sağlayacak düzenlemenin yapıldığı belirtilmiştir.

Ayrıca, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2019/42960754 tarih sayılı “0803 ve 0804 Kodlu Laboratuvar Tahlil Raporları (Emsal)” konulu yazılarındaki düzenlemelere uygun olarak, YYS ve OKS firmalarının 0804 kodlu emsal raporu beyan etmeleri halinde GY 196/2-c bendi kapsamında yer alan 39.01 (Etilen polimerleri) - 39.15 (Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları) tarife pozisyonlarından dökme olarak gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin kırmızı hatta sevk edilmemesi sağlandığı, bilgi alınması ve söz konusu emsal tahlil raporunun YYS ve OKS firmalarca beyanname ekine eklenmesi durumunda 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin sarı hatta sevk edileceğine ilişkin yapılan düzenleme konusunda ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.