Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğde Teşhir Edilen Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2019/1 sayılı Yurt İçinde Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Açıklamalar

Yayımlanan bu tebliğ ile fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılacağı konusuna değinilmiştir. Ayrıca bu tebliğ ile

31.12.2017 tarihli 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılmış olan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)'ne yapılan atıflar ilgili kısımları bu tebliğe yapılmış sayılır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- 2019/1 sayılı Yurt İçinde Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.