Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 202128.01.2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete’ de Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Buna göre, YYT(Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı)'lara ilişkin tüm işlemlerin EVİS üstünden gerçekleştirileceği ve EVİS’e www. turkye.gov.tr ve Bakanlık tarafından ilan edilen uygulamalar üzerinden ulaşılacağı belirtilmiş olup söz konusu YYT’lerin ithalatında aranan uygunluk belgesi başvurusunun; EVİS üzerinden talep edilen bilgilerin girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılacağı da Tebliğ’de açıklanmıştır.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (28.01.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.