Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılara Yönelik Eşyaların İthalinde Uygunluk Yazısının Gümrük Beyanname Tescilinde Yer Almasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29 Aralık 2018 tarihli ve 30640(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de 2019/4 sayılı Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Açıklamalar

Yayımlanan bu tebliğ ile bahsi geçen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısının aranacağı belirtilmiştir.

Söz konusu eşyalara ilişkin Gümrük Tarife Pozisyonları (G.T.P) ve tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

201-1.jpg 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- 2019/4 sayılı Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.