Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesine İlişkin Genelge

Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2020Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 26.03.2020 tarihli ve 53398407 sayılı Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi konulu genelgesi yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 21/2/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik sonucunda yıllık faaliyet raporlarının Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bununla beraber Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde sertifika sahibinin ihlali kabul ettiğini rapor üzerinde beyan etmesi ile bu ihlali bildirmiş sayılması ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanması hali yürürlükten kaldırılmıştır.

Yayınlanan genelge ile söz konusu duruma açıklık getirilmiş olup, cezanın indirimli tutarda tatbik edilmesi talebinin bir dilekçe ile gümrük idaresine bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.