Yılının İlk Yarısında Süresi Dolacak Olan Mevcut Dampinge Karşı Önlemler

Yayınlanma Tarihi: 17 Ağustos 2018zet: 15.08.2018 tarihli ve 30510 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/26) ile 2019 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ilan edilmiştir.

Açıklamalar

Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
129-1.jpg​Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (15.08.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/26)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.