Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hususunda İbraz Edilecek Belgelere Tanınan Sürelere İlişkin Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2022 tarihli ve 73400924 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, beş yıllık periyotların bitiminde ibraz edilecek belgelere tanınan sürelere açıklık getirilerek ön izlemeye konu belgelerin sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen birinci ayın sonundan itibaren on beş iş günü içinde ibrazını müteakiben başlayacağı ve  sertifika sahibi tarafından beş yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun Bölge Müdürlüklerince yürütülen ön izleme kapsamında incelenmesi gereken belgeler arasında yer almadığı belirtilmiştir.

Buna göre Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 153. maddesinin 6. fıkrasında yer alan soru formu, “sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir.” hükmü uyarınca işlem yapılacak ve soru formunda yer alan hususların sağlanıp sağlanmadığının sonradan kontrol yetkilisi tarafından sertifika sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek yerinde izleme ile tespit edilecektir.  

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.