Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyanname Belge İşlemleri Hakkında Açıklama Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyanname Belge İşlemleri Hakkında Açıklama Yapılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2023 tarihli ve 82478252 sayılı “Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik neticesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup aşağıda listelenmiştir.

·         Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu kutusunda, tercihli tarifeye ilişkin belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgelerin, gümrük beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu belgelerin, ticaret politikası kapsamındaki belgelerin, ayniyat tespitine ilişkin belgeler ve bakanlıkça belirlenen izin veya belgelerin her durumda beyan edilmesi gerektiği,

·         İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda belgelerin taranarak beyannameye ekleneceği,

·         İhracat ve antrepo rejimleri dışındaki gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda ise beyan edilen belgelerin gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edileceği,

·         Tüm rejimler kapsamında söz konusu belgelerin, muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine tarama suretiyle eklenmesine gerek bulunmadığı,

belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz