Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahibi Firmaların Herhangi Bir Talepte Bulunmaksızın Yararlanabileceği Kolaylaştırma İşlemleri Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2022Söz konusu Yazı ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin 9. fıkrasında yer alan yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmaların;

      Yeşil hat uygulaması,

      Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

      Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması,

işlemlerinden ayrıca bir talebe gerek duyulmaksızın yararlanabileceği ve anılan Yönetmeliğin 145 ve 146 ncı maddelerinde de öncelikli kontrol ve muayene yapılacağı hüküm altına alındığı belirtilmiştir.

Ayrıca konuya ilişkin olarak BİLGE Sisteminde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz