Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.01.2024 t. 32426 s. R.G.) Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.01.2024 t. 32426 s. R.G.) Yayımlanmıştır.

11.01.2024 tarihli ve 32426 sayılı Resmi Gazete’de “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile

·        SK1 raporunun ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile bazı tedarikçi beyanı hariç menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılması olarak güncellendiği,

·        MH1, metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda başka bir eşya haline gelip gelmediğinin tespitini ; TP1, kapanmış beyannamelerde İthalat Rejimi Kararının ticaret politikası önlemlerine önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespitini ; DK, iğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespitini kapsadığı,

·       Sonradan kontrole tabi ihraç eşyasına ilişkin SK1 tespit işleminin yapılması ve İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalata konu eşya ile gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamı eşyaya ilişkin GC1, GC2 ve GK1 tespit işleminin yapılması, toplam fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması durumunda zorunlu olmadığı,

·       MH1, TP1 ve DK1 kapsamında düzenlenen tespit raporlarının ilgili mevzuatına uygun hazırlanmadığı hallerde Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanacağı

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı (11.01.2024) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.