Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 15 Eylül 2020Ticaret Bakanlığı tarafından 10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/2 sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir. Konuya ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    11 inci maddede belirlenen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan niteliklere sahip olması gerektiği ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Ø    Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin; tespit raporlarını ve günlük raporu süresi içerisinde gümrük mevzuatına uygun olarak hazırlamak ve sunmak, tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak ve bu durumu günlük raporda belirtmek ile sorumlu oldukları belirtilmiştir.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yayımı tarihinden iki ay sonra; diğer hükümler yayım tarihinde (10.09.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.