Yenilenen Tütün Fonu Tutarları İle Özel Tüketim Vergisi Tutarları

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer ' de yayımlanan Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenlemeler yapılmıştır.

Açıklamalar

2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "150 $/ton" ibaresi "0 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

223-1.jpg

223-2.jpg

Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek- Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.