Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2023Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

10.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete ’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6923)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a bazı değişiklikler getirildiği belirtilmiştir.

Bu Karar çerçevesinde elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların yatırım yeri tahsis edilmeyen yatırımlara dahil edildiği ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları için elektrik üretimi tamamlama izni, firma tarafından ilgili kurum tarafından verilen geçici kabul belgesinin tasdik edilmiş bir kopyası ve yatırımın sabit tutarının sağlandığına dair yeminli mali müşavir raporu ile birlikte Bakanlığa sunulması durumunda verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

Yatırımlar “US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)” dahil olmak üzere, 6 ncı bölgede yer almaları halinde 5 inci bölgelerde uygulanan bölgesel desteklerden faydanabilecek yatırım türlerine eklendiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, 16. Geçici madde ile 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılacağı, yine bu yerlerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında; yatırımların finansmanı için kullanılan kredilerin geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dâhil) yerine getirilememesi durumunda işlem yapılmayacağı, ödemenin vade tarihinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacağı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (10.03.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.