Yatırım Teşvik Belgesinin Gümrük Vergisi Muafiyeti Üzerine EK-8 Listesi Altında İlgili Yazı Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2022Yatırım Teşvik Belgesinin Gümrük Vergisi Muafiyeti Üzerine EK-8 Listesi Altında İlgili Yazı Yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıda, ilgili Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından önceden Bakanlık’a iletilmiş dilekçede 2012/3305 sayılı Karara eklenen Ek-8 Listesiyle ilgili, yapılan değişiklik öncesinde düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerini kapsayıp kapsamadığına dair uygulamada yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir.

Bu çerçevede, yatırıma başlama tarihi 29.06.2021 tarihinden önce olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında revizyon yapılarak Ek-8 de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya Yatırım Teşvik Belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.