Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de 2019/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş olup bu kapsamda ithalatta denetime tabi ürünlerin listesi ekte belirtilmiştir.

Anılan Tebliğe ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır:

  • Yapı malzemelerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır. Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecektir.

  • Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'te belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS 'e yüklenir. Firmanın, başvuru sırasında TAREKS' te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. Bu süre içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilecektir.

  • TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır.

  • Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği'ne göre sonuçlandırılacaktır.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.