Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı ve Gümrük Vergisinde Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete'de 2018/497 sayılı Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Karar ile, aşağıda belirtilen eşyalar için Tarife Kontenjan Miktarı 30.06.2019 tarihine kadar 300.000 Ton olarak ve Gümrük Vergisi oranı ise 0% olarak değiştirilmiştir. Bunun dışında yapılacak ithalatlarda ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.
184-1.jpg

Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek olup bu kararda yer almayan konularda İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Söz konusu Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (26.12.2018) yürürlüğe girer.

Ek- 2018/497 sayılı Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.