Voltmetreler ve Ampermetrelerin İthalatında Uygulanan Gözetim Muafiyeti 5 Adet Veya Daha Az Miktarda Yapılan İthalatlar İçin Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 202124.02.2021 tarihli ve 31405 Sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.

Değişiklikten Önce

Değişiklikten Sonra

“(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

 

“(2) Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

 

 

Yapılan değişiklik ile aşağıdaki tabloda belirtilen eşyalar için, bir gümrük beyannamesi kapsamında 15 kg veya 50 veya bunlardan daha az miktarlarda yapılan ithalatlarda uygulanan gözetim muafiyeti, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında 5 adet veya daha az miktarda yapılan ithalatlar için uygulanacağı belirtilmiştir.

Gözetime Tabi Eşya Listesi:

 

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti   (ABD Doları/Kg*)

8504.31.29.00.00

Diğerleri

 

30

9030.33.70.90.00

Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler)

140

9030.39.00.19.00

Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler)

100


**Kg: Brüt Ağırlık 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (24.02.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.