Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler İle Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2021Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler İle Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31665 sayılı, 20.11.2021 tarihli Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğ ile Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki kontrole tabi ürünlerin ithalatında, veteriner tıbbi ürünler ile üreme ürünleri hariç kontrol belgesi ve ithalat sürecinde sunulması gereken belgeler ve bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkındaki Tebliğin (Tebliğ No: 2012/12) kaldırıldığı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan bazı canlı büyükbaş hayvanlar, balıklar ve peynir gibi hayvansal ürünlerin kontrol belgesine tabi olduğu, aynı tebliğin Ek-1/B sayılı listesinde yer alan ürünlerin kontrol belgesine tabi olmadığı belirtilmiştir.

 

Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi, sertifikada belirtilen süre kadar olduğu belirtilip, geçerlilik süresinin belirtilmediği durumlarda, sertifika düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu ile ithal edilen ürünlerde on beş gün, karayolu ile gelenlerde otuz gün, demiryolu ile gelenlerde altmış gün, denizyolu ile gelenlerde ise yüz yirmi gün geçerli olacağı belirtilmiştir.

Kontrol belgesi alımında yapılması gereken iş ve işlemlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın elektronik kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtilip,  kontrol belgesi aşamasında sunulması gereken belgeler listesinden “Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri” ve “Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi” çıkarılmıştır.

Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (20.11.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.