Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ nün 74277916 sayılı, 28.04.2022 tarihli, EUR. 1 Belgeli Ürünler konulu yazısı yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022



Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ nün 74277916 sayılı, 28.04.2022 tarihli, EUR. 1 Belgeli Ürünler konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, AKÇT kapsamı EUR.1 belgesini haiz ürünlere, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2022/14) çerçevesinde muafiyet sağlanması talebi doğrultusunda aşağıdaki açıklamaların yapıldığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti ve AKÇT Arasında AKÇT’yi Kuran Andlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma (Türkiye-AKÇT STA) ile taraflar arasında ilgili ürünlerde uygulanan gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırıldığı ve AKÇT ürünlerinin Gümrük Birliği kapsamında yer alan sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışında bulunduğu ve anılan ürünlere yönelik serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin devam ettiği belirtilmiştir.

Ayrıca, A.TR Dolaşım Belgesi; ülkemiz veya Avrupa Birliği‘nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağladığı, EUR.1 Dolaşım Belgesinin ise eşyanın menşeini kanıtlamaya yarayan bir belge olduğu ve tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağladığı belirtilmiş olup; bu çerçevedeki talep kapsamında ilgili ürünlerin serbest dolaşımı için devam eden müzakerelerin takip edildiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.