Ürün Güvenliği ve Denetimi Başvurularına Dair Sunulan Dilekçelerde Bulunması Gereken Şekli Unsurlar Açıklanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Ağustos 2023Ürün Güvenliği ve Denetimi Başvurularına Dair Sunulan Dilekçelerde Bulunması Gereken Şekli Unsurlar Açıklanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2023 tarihli 88111601 sayılı “Dilekçede Bulunması Gereken Şeklî Unsurlar” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile mağduriyet ve gecikme yaşanmaması adına, Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilecek dilekçelerde dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesinde belirtilen unsurların eksik olması, dilekçelerin belli bir konuyu ihtiva etmemesi ya da yargı mercilerinin görevine giren konuları içermesi durumunda dilekçelerin incelenmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.