Ürdün STA Kapsamında Verilen Vergi İmtiyazları Kaldırıldı

Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2018Özet: 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 353 sayılı İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan "Ürdün" ve "Ürdün Haşimi Krallığı" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Açıklamalar

Bu Karar'ın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 20 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümlerinin uygulanmayacağına dair Geçici Madde eklenmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 22.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- 353 sayılı İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.