Tütün Ticaretinde Yetki Belgesi ve Vize Bedellerine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 09.01.2019 tarih ve 30650 sayılı Resmi Gazete ' de 2019/5 sayılı Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç Ve Dış Ticareti İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 İnci, 23 Üncü Ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile birlikte tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

  • Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 54.100 TL.

  • Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 108.200 TL.

Yetki belgesi ile vize işlemleri;

  • Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 54.100 TL.

  • Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 5.410 TL.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- 2019/5 sayılı Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç Ve Dış Ticareti İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 İnci, 23 Üncü Ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.