Tütün Mamullerinin, Puroların, Sigarilloların ve Makaronların Üretim, Ticaret ve Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına Yönelik Tebliğ Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202230.12.2021 tarihli ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6. Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2021/58) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Tütün Mamullerinin, Puroların, Sigarilloların ve Makaronların Üretim, Ticaret ve Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar aşağıdaki maddelerde bildirilmiştir.

·       27749 sayılı ve 04.11.2010 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesi neticesinde alınması gerekli görülen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi hususunda, sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına, 2022 yılı için 33.108 TL ve diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına, 393 TL hizmet bedeli belirlendiği ve Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için ise belirlenen hizmet bedellerinin, sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 33.108 TL, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 393 TL olduğu, bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedelinin 6.16 TL olarak belirlendiği, 

·       2008/13482 sayılı ve 31.03.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6. Maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi hususunda, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 2022 yılı adına 192.343 TL, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi’nin yıllık olarak süre uzatımı için 16.138 TL olarak belirlendiği, 

·       29044 sayılı ve 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için 2022 yılı adına, makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 33.108 TL, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6.195 TL, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için ise her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi’nden 6.210 TL alınacağı ve Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 6.210 TL alınacağı, bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç 31,08 TL olacak şekilde satış hizmet bedelinin belirlendiği, 

·      29868 sayılı ve 25.10.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için 2022 yılı adına, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 17.400 TL, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 17.400 TL olarak belirlendiği,

·       Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için 2022 yılı adına, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 6.210 TL ve Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için ise  6.210 TL alınacağı,

·       Her bin adet yaprak sigara kağıdı için 1,28 TL satış hizmet bedeli belirlendiği

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, (01.01.2022) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.